اولین اپلیکیش باربری ویژه ادارات و اسباب کشی خانگی

با داشتن افرادی مجرب در حمل وسایل شما

درباره سامانه حمل نقل کشوری سیبار

قیمت گذاری هوشمند این امکان را به شما می‌دهد که قبل از تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار را ببینید و در صورت تمایل، ثبت سفارش کنید. قیمت گذاری هوشمند این امکان را به شما می‌دهد که قبل از تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار را ببینید و در صورت تمایل، ثبت سفارش کنید.

قیمت گذاری هوشمند این امکان را به شما می‌دهد که قبل از تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار را ببینید و در صورت تمایل، ثبت سفارش کنید. قیمت گذاری هوشمند این امکان را به شما می‌دهد که قبل از تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار را ببینید و در صورت تمایل، ثبت سفارش کنید.

قیمت گذاری هوشمند این امکان را به شما می‌دهد که قبل از تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار را ببینید و در صورت تمایل، ثبت سفارش کنید.

ادامه مطلب

خدمات باربری سامانه حمل نقل کشوری سیبار

قیمت گذاری هوشمند این امکان را به شما می‌دهد که قبل از تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار را ببینید و در صورت تمایل، ثبت سفارش کنید. قیمت گذاری هوشمند این امکان را به شما می‌دهد که قبل از تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار را ببینید و در صورت تمایل، ثبت سفارش کنید.

قیمت گذاری هوشمند این امکان را به شما می‌دهد که قبل از تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار را ببینید و در صورت تمایل، ثبت سفارش کنید. قیمت گذاری هوشمند این امکان را به شما می‌دهد که قبل از تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار را ببینید و در صورت تمایل، ثبت سفارش کنید.

مطمئن‌ترین روش حمل بـار

پس از پذیرش حمل بار توسط راننده، بارنامه صادر شده و اطلاعات محل بارگیری برای او ارسال می‌شود.

سـریـع‌ترین روش حمل بـار

شما در هر لحظه میتوانید محل بار خود را روی نقشه مشاهده نمایید

ارزانـتـریـن روش حمل بـار

درخواست شما برای هزاران راننده تایید شده که ماشین سنگین مناسب حمل بار شما را دارند، ارسال می‌شود.

as

ویژگی های اپلیکیشن باربری اندروید و IOS سیبار

قیمت گذاری هوشمند این امکان را به شما می‌دهد که قبل از تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار را ببینید و در صورت تمایل، ثبت سفارش کنید. قیمت گذاری هوشمند این امکان را به شما می‌دهد که قبل از تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار را ببینید و در صورت تمایل، ثبت سفارش کنید.

  • تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار

    قیمت گذاری هوشمند این امکان را به شما می‌دهد که قبل از تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار را ببینید و در صورت تمایل، ثبت سفارش کنید.

  • قیمت منصفانه سیبار را ببینید

    قیمت گذاری هوشمند این امکان را به شما می‌دهد که قبل از تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار را ببینید و در صورت تمایل، ثبت سفارش کنید.

  • قیمت منصفانه سیبار را ببینید

    قیمت گذاری هوشمند این امکان را به شما می‌دهد که قبل از تکمیل سفارش، قیمت منصفانه سیبار را ببینید و در صورت تمایل، ثبت سفارش کنید.